עבודות גובה

פרויקט במכון ויצמן תיקוני בטון וצבע במעטפת הבניין 

בגובה של 60 מטר  

1/4

high projects עבודות גובה מיוחדת  Wix.com